06 10 658 908 info@vitaclinic.nl

Voor een gezond lichaam

VitaClinic is een gezondheidscentrum waar mensen met uiteenlopende gezondheidsklachten terechtkunnen. Helaas is het zo dat er bij vele mensen chronische en/of vage klachten worden geconstateerd waar geen oorzaak voor wordt gevonden. Ons centrum biedt u de mogelijkheid de oorzaken van deze klachten op te sporen en te behandelen. Met behulp van ons Prognos diagnose- en therapiesysteem krijgen wij inzicht in deze verstoringen en kunnen wij een behandelplan voor u opstellen. Deze veilig en pijnloze methode is speciaal ontwikkeld om klachten oorzaakgericht te behandelen en te voorkomen en kan zelfs op baby’s worden toegepast. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest volgens de vijf natuurgericht principes; energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

 

Voor een gezonde organisatie

In een sterk concurrerende markt is het succes van bedrijven en instellingen steeds meer afhankelijk van de prestaties van de medewerkers. Elke organisatie wil daarom vitale en gemotiveerde medewerkers aantrekken en behouden. Cruciaal is dat medewerkers voldoende energie hebben om de gevraagde inspanning te leveren. Hiervoor is nodig dat medewerkers voldoende gezond zijn en dat het werkvermogen op peil is.

Voor een optimale inzetbaarheid is een goede gezondheid en voldoende werkvermogen alleen echter niet voldoende. Ook is van belang dat medewerkers gemotiveerd zijn, betrokken zijn en bereid zijn om voortdurend te werken aan verbeteringen.

Herkent u in dit verband (één van) deze vraagstukken?

  • Hoe zorg ik voor voldoende energie om de gevraagde inspanning te leveren?
  • Hoe houd ik het werkvermogen op peil?
  • Hoe stimuleer ik een gezonde leefstijl?
  • Wat te doen bij regelmatige uitval van personeel?
  • Wat zijn de mogelijkheden bij langdurige ziekte zoals burnout?

Neem dan contact op met VitaClinic voor een gezonde kennismaking.